Makom Calendar

September 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • neyShev Jewish Meditation
 • Candle lighting
2
 • Parashat Ki Tavo
 • Havdalah (50 min)
3
4
 • neyShev Jewish Meditation
5
6
7
8
 • neyShev Jewish Meditation
 • Candle lighting
9
 • Leil Selichot
 • Parashat Nitzavim-Vayeilech
 • Havdalah (50 min)
 • Havdalah, Days of Awe Singalong, Dessert + Selihot Services
10
11
 • neyShev Jewish Meditation
12
13
14
15
 • Erev Rosh Hashana
 • neyShev Jewish Meditation
 • Candle lighting
16
 • Rosh Hashana 5784
 • Candle lighting
17
 • Rosh Hashana II
 • Havdalah (50 min)
18
 • Tzom Gedaliah
 • neyShev Jewish Meditation
19
20
21
22
 • neyShev Jewish Meditation
 • Candle lighting
23
 • Parashat Ha'Azinu
 • Shabbat Shuva
 • Havdalah (50 min)
24
 • Erev Yom Kippur
 • Candle lighting
25
 • Yom Kippur
 • Havdalah (50 min)
 • neyShev Jewish Meditation
26
27
28
29
 • Erev Sukkot
 • neyShev Jewish Meditation
 • Candle lighting
 • Friday Night/Sukkot Services + Dinner
30
 • Sukkot I
 • Candle lighting

Scroll to Top